• Follow Us on Twitter
  • Follow Us on Twitter

Imran Khan Speech 22nd April 2013 Dargai and Malakand Jalsa

Imran Khan Speech at PTI Jalsa Dargai, Mardan 22nd April 2013

Irman Khan 22 April